អាជ្ញាធរ​កោះកុង មានបំណង​លើក​សម្រស់ ចេតិយ ឃុន​ឆាង ឃុន​ផែន​

តំបន់​បូជនីយដ្ឋាន​ប្រ​វត្ថិ​សាស្ត្រ ប្រចាំខេត្ត​កោះកុង គឺ​ចេតិយ ឃុន​ឆាង ឃុន​ផែន នឹង​បង្កើន​ការ​បង្អួត​សម្រស់​បន្ថែម ខណៈ​អាជ្ញាធរខេត្ត មន្ទីរជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ កំពុង​មូលមតិ​សិក្សា ជួសជុល​កែលម្អ ឱ្យ​ល្អប្រសើរ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular