កម្ពុ​ជា​-​កូរ៉េ ចុះ​អនុស្សរណៈ ស្ដីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុង​វិស័យ​យុវជន

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា របស់​កម្ពុជា និង​ក្រសួង​សមភាព យេនឌ័រ និង​គ្រួសារ នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ បាន​ចុះហត្ថលេខា លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគ យល់​រួមគ្នា (MOU) មួយ ដើម្បី​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុង​វិស័យ​យុវជន​កាន់តែ​ប្រសើរ ឡើង ថែមទៀត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular