លោក សំហេង បូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​អន្តរក្រសួង តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ (១) របៀបវារៈ​សម្រាប់​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុម​ជំនាញ រវាង​កម្ពុជា និង​គណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប​-​អាស៊ី (​គ​.​ស​.​អ​.​អ​) , (២) បទ​បង្ហាញ ស្តីពី​កាលានុវត្តភាព​ពាណិជ្ជក​ម្ម និង​វិនិយោគ នៅ​កម្ពុជា (៣) សេចក្តីព្រាង​សង្ខេប​លទ្ធផល នៃ​កិច្ចពិភាក្សា (Summary of Discussion) និង (៤) សំណួរ​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ហា​បច្ចេកទេស សម្រាប់​ពិភាក្សា ជាមួយ​ក្រុម​ជំនាញ គ​.​ស​.​អ​.​អ ។​

Mar 3, 2021