កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់លើបាតុករប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងយោធាកាលពីថ្ងៃពុធ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច៩នាក់ នៅពេលតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេស
ក្បែរខាងក្នុងសមាគមអាស៊ានបានអំពាវនាវអោយមានការអត់ធ្មត់កុំប្រើអំពើហិង្សា និងសុំជួយដោះស្រាយវិបត្តិមក។