ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ស្ត្រីបីនាក់ដែលធ្វើការឱ្យស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី២មីនា។

ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ស្ត្រីបីនាក់ដែលធ្វើការឱ្យស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី២មីនា។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular