លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​​វេ​ង សាខុន​បានបង្ហាញ​នូវ​ការ​គណនា​មួយ​ថា ប្រាក់ចំណូល​សរុប​ដែល​ទទួលបាន​ពី​ការលក់​ស្រូវ​របស់​ប្រជាកសិករ​ដែល​បានមកពី​​គ្រាប់​ពូជស្រូវ​អន្តរាគមន៍​របស់់សម្តេច​តេ​ជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​គឺអាច​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​ជាង​៧៨​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ខណៈដែល​គ្រាប់ពូជ​ទាំងនេះ​រដ្ឋាភិបាល​ចំណាយ​លើ​ការទិញ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ចំណាយ​ត្រឹមតែ​ជាង​៤​លាន​ដុល្លារ​។​

លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​រុក្ខាប្រមាញ់​និង​នេសាទ​វេ​ង សាខុន​បានបង្ហាញ​នូវ​ការ​គណនា​មួយ​ថា ប្រាក់ចំណូល​សរុប​ដែល​ទទួលបាន​ពី​ការលក់​ស្រូវ​របស់​ប្រជាកសិករ​ដែល​បានមកពី​​គ្រាប់​ពូជស្រូវ​អន្តរាគមន៍​របស់់សម្តេច​តេ​ជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​គឺអាច​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​ជាង​៧៨​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ខណៈដែល​គ្រាប់ពូជ​ទាំងនេះ​រដ្ឋាភិបាល​ចំណាយ​លើ​ការទិញ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ចំណាយ​ត្រឹមតែ​ជាង​៤​លាន​ដុល្លារ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular