ឧ​ត្ត​ម​មន្ត្រី​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប គាំទ្រ​ដល់​កម្ពុជា​លើក​កាលបរិច្ឆេទ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​លើក​ទី​១៣

ឧ​ត្ត​ម​មន្ត្រី​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប គាំទ្រ​ដល់​កម្ពុជា​លើក​កាលបរិច្ឆេទ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​លើក​ទី​១៣

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular