កូនប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនស្តាប់បញ្ជារបស់យោធានិងភៀសខ្លួនកាត់ព្រំដែនទៅសុំការជ្រកកោននៅឥណ្ឌា កើនដល់១៩នាក់នៅល្ងាចថ្ងៃនេះ។

កូនប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនស្តាប់បញ្ជារបស់យោធានិងភៀសខ្លួនកាត់ព្រំដែនទៅសុំការជ្រកកោននៅឥណ្ឌា កើនដល់១៩នាក់នៅល្ងាចថ្ងៃនេះ។

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular