សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​០៤​មីនា បាន​បញ្ចេញ​វិធានការ​ថ្មី​ដើម្បី​ដាក់ទោស​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​បណ្តេញ​រដ្ឋាភិបាល​ជាប់​ឆ្នោត​កាលពី​​ថ្ងៃ​០១​កុម្ភៈ ដោយ​បិទ​ខ្ទប់​ក្រសួង​ការពារជាតិ​និង​មហាផ្ទៃ ព្រម​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ពួកយោធា​ពី​ការធ្វើ​ជំនួញ​ជាមួយ​ខ្លួន​។​

សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​០៤​មីនា បាន​បញ្ចេញ​វិធានការ​ថ្មី​ដើម្បី​ដាក់ទោស​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ​បណ្តេញ​រដ្ឋាភិបាល​ជាប់​ឆ្នោត​កាលពី​​ថ្ងៃ​០១​កុម្ភៈ ដោយ​បិទ​ខ្ទប់​ក្រសួង​ការពារជាតិ​និង​មហាផ្ទៃ ព្រម​ទាំង​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ពួកយោធា​ពី​ការធ្វើ​ជំនួញ​ជាមួយ​ខ្លួន​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular