គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនរាជធានីភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានជំរុញយ៉ាងរលូន ហើយបច្ចុប្បន្នភាពនៃគម្រោងខាងលើនេះសម្រេចបានជិត៤០%ហើយ នឹងឈានដល់ដំណាក់កាលក្រាលកៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។(ប្រភពស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាថ្ងៃទី៥ខែមីនា)

គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនរាជធានីភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានជំរុញយ៉ាងរលូន ហើយបច្ចុប្បន្នភាពនៃគម្រោងខាងលើនេះសម្រេចបានជិត៤០%ហើយ នឹងឈានដល់ដំណាក់កាលក្រាលកៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។(ប្រភពស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាថ្ងៃទី៥ខែមីនា)

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular