ឪពុក​​បាន​កាប់​ចិញ្ច្រាំ​កូនស្រី​អាយុ១៧ ឆ្នាំ​របស់​គាត់​ហើយ​យួរ​ក្បាល​នាង​តាម​ដងផ្លូវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស ពីព្រោះ​គាត់​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​មិត្ត​ប្រុស​របស់​នាង​។​ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុង​ភូមិ​ផាន​ដេ​ថា​រ៉ា រដ្ឋ​អ៊ូ​ត​ថា​ប្រា​ដេស ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​០៣​មីនា​។​

ឪពុក​​បាន​កាប់​ចិញ្ច្រាំ​កូនស្រី​អាយុ១៧ ឆ្នាំ​របស់​គាត់​ហើយ​យួរ​ក្បាល​នាង​តាម​ដងផ្លូវទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស ពីព្រោះ​គាត់​មិន​ពេញចិត្ត​នឹង​មិត្ត​ប្រុស​របស់​នាង​។​ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុង​ភូមិ​ផាន​ដេ​ថា​រ៉ា រដ្ឋ​អ៊ូ​ត​ថា​ប្រា​ដេស ប្រទេស​ឥណ្ឌា​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​០៣​មីនា​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular