រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៤ មីនា​បាន​បង្ហាញ​ផែនការ “​តំបន់​ចត្តា​ឡី​ស័ក​” របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​បើក​ប្រទេស​ថៃ​ដល់​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ចាប់​ពី​ខែ​ក្រោយ​។​​តំបន់​ចត្តា​ឡី​ស័កនឹង​ត្រូវបា​នសាក​ល្បង​នៅក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​៥ ដែល​ពេញនិយម​ពី​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ដូចជា​ឈៀង​ម៉ៃ ភូ​កេត ក្រា​ប៊ី ស៊ូរ៉ាតថានី (​កោះ​សាមុយ និង​កោះ​ផា​ង៉ាន​) និង ឈុន​បុរី (​ប៉ា​តា​យ៉ា​) ។​

រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៤ មីនា​បាន​បង្ហាញ​ផែនការ “​តំបន់​ចត្តា​ឡី​ស័ក​” របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​បើក​ប្រទេស​ថៃ​ដល់​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ចាប់​ពី​ខែ​ក្រោយ​។​​តំបន់​ចត្តា​ឡី​ស័កនឹង​ត្រូវបា​នសាក​ល្បង​នៅក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​៥ ដែល​ពេញនិយម​ពី​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ដូចជា​ឈៀង​ម៉ៃ ភូ​កេត ក្រា​ប៊ី ស៊ូរ៉ាតថានី (​កោះ​សាមុយ និង​កោះ​ផា​ង៉ាន​) និង ឈុន​បុរី (​ប៉ា​តា​យ៉ា​) ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular