រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើការផាកពិន័យ២លានរៀលលើបុរសម្នាក់អនុវត្តតាមចត្តាឡីស័កមិនបានត្រឹមត្រូវ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើការផាកពិន័យ២លានរៀលលើបុរសម្នាក់អនុវត្តតាមចត្តាឡីស័កមិនបានត្រឹមត្រូវ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular