ជន​ដែល​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័​ក្ត​មិនបាន​ត្រឹមត្រូវ តាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ​២៧ ចំនួន​ដល់​បីនាក់​ហើយ​នៅ​ថ្ងៃទី​៥​ខែមីនា ត្រូវបាន​រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ធ្វើការ ពិន័យ​ម្នាក់​ពី​លាន​រៀល​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular