ស្ថាន​បេសកកម្ម​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​ទីក្រុង​ហ្សឺ​ណែវ​បាន​សម្តែង​ការសោកស្តាយ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការចេញផ្សាយ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​ចំនួន​បួនរូប​កាលពី​ថ្ងៃទី​៥​ខែមីនា​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ក្នុងស្រុក​និង​ការជំនុំជម្រះ​ក្តី​នៅ​កម្ពុជា​។​ទស្សនៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគាត់​ដែល​ផ្ទុយ​សម្តី​ខ្លួនឯង​។​ជ្រើស​តែមួយ​ជ្រុង​និង​ធ្វើ​ន​យោ​បា​យូ​ប​នីយកម្ម ព្រមទាំង​មិន​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការពិត​ជាក់ស្តែង បានធ្វើឱ្យ​សាធារណជន​មានការ​យល់ច្រឡំ​ពី​ត្រូវ​ទៅជា​ខុស​៕

ស្ថាន​បេសកកម្ម​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​ទីក្រុង​ហ្សឺ​ណែវ​បាន​សម្តែង​ការសោកស្តាយ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការចេញផ្សាយ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​ចំនួន​បួនរូប​កាលពី​ថ្ងៃទី​៥​ខែមីនា​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ក្នុងស្រុក​និង​ការជំនុំជម្រះ​ក្តី​នៅ​កម្ពុជា​។​ទស្សនៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគាត់​ដែល​ផ្ទុយ​សម្តី​ខ្លួនឯង​។​ជ្រើស​តែមួយ​ជ្រុង​និង​ធ្វើ​ន​យោ​បា​យូ​ប​នីយកម្ម ព្រមទាំង​មិន​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការពិត​ជាក់ស្តែង បានធ្វើឱ្យ​សាធារណជន​មានការ​យល់ច្រឡំ​ពី​ត្រូវ​ទៅជា​ខុស​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular