រដ្ឋបាលកណ្តាល​នៅ​ថ្ងៃទី​៦​ខែមីនា​នេះ​បាន​បញ្ជាក់ថា​មាន​កម្មករ​រោងចក្រ​នៅ​ខេត្តកណ្តាល​ចំនួន ៦០​នាក់​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កំពុង​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅ​បរិវេណ​វិទ្យាល័យ​ជ័យ​វរ័ន្ម​ទី​៧ ក្នុង ឃុំ​ដីឥដ្ឋ ស្រុក​កៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល​៕

រដ្ឋបាលកណ្តាល​នៅ​ថ្ងៃទី​៦​ខែមីនា​នេះ​បាន​បញ្ជាក់ថា​មាន​កម្មករ​រោងចក្រ​នៅ​ខេត្តកណ្តាល​ចំនួន ៦០​នាក់​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កំពុង​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅ​បរិវេណ​វិទ្យាល័យ​ជ័យ​វរ័ន្ម​ទី​៧ ក្នុង ឃុំ​ដីឥដ្ឋ ស្រុក​កៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular