ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តស្វាយរៀង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦​មីនា​នេះ​ថា​ទាក់ទង​នឹង​អ្នករត់​តាក់ស៊ី​ដែល​យើង​បាន​ស្រាវជ្រាវ​រក​គាត់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មិនឃើញ​ឥឡូវនេះ​បា​នរក​គាត់​ឃើញ​ហើយដោយ​គាត់​ជា​រត់​តាក់ស៊ី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​ខាង​ព្រះសីហនុ​បានផ្តល់​ព័ត៌មាន​មក​ខ្ញុំ​ថា​បាន​ចាប់គាត់​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅ​ទីនោះ​រួចហើយ​៕

ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តស្វាយរៀង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦​មីនា​នេះ​ថា​ទាក់ទង​នឹង​អ្នករត់​តាក់ស៊ី​ដែល​យើង​បាន​ស្រាវជ្រាវ​រក​គាត់​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មិនឃើញ​ឥឡូវនេះ​បា​នរក​គាត់​ឃើញ​ហើយដោយ​គាត់​ជា​រត់​តាក់ស៊ី​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។​ខាង​ព្រះសីហនុ​បានផ្តល់​ព័ត៌មាន​មក​ខ្ញុំ​ថា​បាន​ចាប់គាត់​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅ​ទីនោះ​រួចហើយ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular