លោក​សំ​សាមុត​ប្រធាន​អង្គភាព​សួនច្បារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និយាយនៅ​ថ្ងៃទី​៦​ខែមីនា​ថា​សួនច្បារ​ពុះ​ចែក​ទ្រូង​មហាវិថី​៣០​ម៉ែត្រ​ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​១០០៣​ដល់​ផ្លូវ​ចូល​ទីក្រុង​រណប​ហ្ក្រេ​ន​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ​(​មុខក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​ថ្មី​ដែល​កំពុង​សាងសង់​) ចូលដល់​វគ្គ​ធ្វើ​សួន​ដាំ​ស្មៅ​និង​ផ្កា​ហើយ​៕

លោក​សំ​សាមុត​ប្រធាន​អង្គភាព​សួនច្បារ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និយាយនៅ​ថ្ងៃទី​៦​ខែមីនា​ថា​សួនច្បារ​ពុះ​ចែក​ទ្រូង​មហាវិថី​៣០​ម៉ែត្រ​ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​១០០៣​ដល់​ផ្លូវ​ចូល​ទីក្រុង​រណប​ហ្ក្រេ​ន​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ​(​មុខក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​ថ្មី​ដែល​កំពុង​សាងសង់​) ចូលដល់​វគ្គ​ធ្វើ​សួន​ដាំ​ស្មៅ​និង​ផ្កា​ហើយ​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular