ទូរទស្សន៍ CBS បង់ប្រាក់ ៩លានដុល្លារដល់លោកស្រី អប់ប្រា វីនហ្វ្រេ ដើម្បីចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដ៏កក្រើករបស់លោកស្រីជាមួយព្រះនាងមេហ្គាន ម៉ាកិលនិងព្រះអង្គម្ចាស់ហារី ដែលគេរំពឹងទ្រង់ទាំងពីរទម្លាយរឿងរ៉ាវខ្ទេចគ្មានសល់អំពីការចាកចេញយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពីគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេស។

ទូរទស្សន៍ CBS បង់ប្រាក់ ៩លានដុល្លារដល់លោកស្រី អប់ប្រា វីនហ្វ្រេ ដើម្បីចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដ៏កក្រើករបស់លោកស្រីជាមួយព្រះនាងមេហ្គាន ម៉ាកិលនិងព្រះអង្គម្ចាស់ហារី ដែលគេរំពឹងទ្រង់ទាំងពីរទម្លាយរឿងរ៉ាវខ្ទេចគ្មានសល់អំពីការចាកចេញយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពីគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេស។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular