ទីតាំងសត្តឃាតឆ្កែដ៏ធំមួយកន្លែងនៅស្គន់ត្រូវបានបិទ

អង្គការសុខុមាលភាពសត្វសកលលោក (FOUR PAWS) បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបិទកន្លែងសំលាប់សត្វឆ្កែមួយកន្លែងនៅស្គន់ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងបានជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែ ១៦ក្បាលបន្ថែមទៀត ខណៈដែលទីសត្តឃាតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ និងទៅដល់ភោជនីយដ្ឋានលក់សាច់ឆ្កែទាំងក្នុង និងជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular