មន្ត្រីជំនាញកម្ពុជានិងជប៉ុនប្រជុំពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពនូវប្រព័ន្ធភ័ស្ដុភារកម្មកម្ពុជា

លោកស្រី កុយ សុដានី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ដគម្រោង ស្ដីពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធភ័ស្ដុភារកម្មកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រតិបត្ដិការងារគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង (PMU)កាលពីថ្ងៃ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្ដីការក្រសួង។

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular