កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រើឧស្ម័នហៀរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងធ្វើអោយវង្វេងដើម្បីបំបែកហ្វូងបាតុកម្មនៅក្រុងយ៉ាងហ្គោននៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងរបបយោធាចំពោះការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ា។

កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រើឧស្ម័នហៀរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងធ្វើអោយវង្វេងដើម្បីបំបែកហ្វូងបាតុកម្មនៅក្រុងយ៉ាងហ្គោននៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងរបបយោធាចំពោះការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ា។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular