មន្ត្រី​មន្ទីរ​នៃ​ខេត្ត​ឧត្ដរមានជ័យនិងបាត់ដំបងបាន​អះអាង​នៅ​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ​ថា​ការនាំចេញ​ចំណិត ដំឡូង​មី​ស្ងួត នៅ​ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ​តាម​ច្រក​អូរ​ស្មាច់​ឆ្ពោះទៅកាន់​ប្រទេស​ថៃ​តាម​រថយន្ត​គឺមាន ចំនួន ៧៩ គ្រឿង ស្មើ​និង ២.២១២ តោន​។ ដោយឡែក​មន្ទីរ​កសិក​ម្ម​ខេត្ត​បាត​ដំបង​ក៏បាន​រាយការណ៍​ថា តាម​ច្រក​អន្តរជាតិ​ភ្នំ​ដី ស្រុក​សំពៅ​លូន ។​នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល​(៤​មីនា​)​ដំឡូង​មី​ក្រៀម​សរុប​ចំនួន ៤.២០០​តោន ដែល​តម្លៃ​នៅ​មាត់ច្រក​ប្រាំបី​សែន​រៀល​ក្នុង​មួយ​តោន ត្រូវបាន​នាំចេញ ៕

មន្ត្រី​មន្ទីរ​នៃ​ខេត្ត​ឧត្ដរមានជ័យនិងបាត់ដំបងបាន​អះអាង​នៅ​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ​ថា​ការនាំចេញ​ចំណិត ដំឡូង​មី​ស្ងួត នៅ​ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ​តាម​ច្រក​អូរ​ស្មាច់​ឆ្ពោះទៅកាន់​ប្រទេស​ថៃ​តាម​រថយន្ត​គឺមាន ចំនួន ៧៩ គ្រឿង ស្មើ​និង ២.២១២ តោន​។ ដោយឡែក​មន្ទីរ​កសិក​ម្ម​ខេត្ត​បាត​ដំបង​ក៏បាន​រាយការណ៍​ថា តាម​ច្រក​អន្តរជាតិ​ភ្នំ​ដី ស្រុក​សំពៅ​លូន ។​នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល​(៤​មីនា​)​ដំឡូង​មី​ក្រៀម​សរុប​ចំនួន ៤.២០០​តោន ដែល​តម្លៃ​នៅ​មាត់ច្រក​ប្រាំបី​សែន​រៀល​ក្នុង​មួយ​តោន ត្រូវបាន​នាំចេញ ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular