ដោយ:វិវឌ្ឍន៍/ភ្នំពេញ:ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះគេបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៤នាក់ទៀត ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣១នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស បីនាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា អ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៩៨៧ នាក់ក្នុងនេះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៥១០ នាក់ (+១៩)និងអ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន៤៧៦ នាក់។
សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន