គម្រោង​សាងសង់​មហាវិថី​៣០​ម៉ែត្រ​ចូលដល់​ដំណាក់កាល​ក្រាល​ស្មៅ​ជប៉ុន​នៅលើ​សួន​ពុះ​ចែក​ទ្រូង​មហាវិថី​នេះ បន្ទាប់ពី​ការសាងសង់​ផ្លូវ​នេះ សម្រេចបាន​ប្រមាណ​ជា​៧០​ភាគរយ​នៃ​គម្រោង​រួចមក​៕