​សមាគម​អ្នកកាសែត​អាជីព​(SPJ)​បាន​អំពាវនាវ​អោយ​ដោះលែង​អ្នកកាសែត​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​AP លោក​ថេន ច​និង​អ្នកយក​ព័ត៌មាន​៥​នាក់​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​​បាន​ចាប់ខ្លួន​ក្នុងពេល​យក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការប្រឆាំង​តវ៉ា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​មួយ​នេះ​។​