មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមដងផ្លូវជាថ្មីនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យទី៧មីនានេះ ក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងប្រឆាំងយោធាធំបំផុត ទោះជាកងសន្តិសុខកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានឆ្មក់ចូលចាប់មេដឹកនាំនិងសកម្មជនប្រឆាំងនៅក្រុងយ៉ាងហ្គោនក៏ដោយ។

មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមដងផ្លូវជាថ្មីនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យទី៧មីនានេះ ក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងប្រឆាំងយោធាធំបំផុត ទោះជាកងសន្តិសុខកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានឆ្មក់ចូលចាប់មេដឹកនាំនិងសកម្មជនប្រឆាំងនៅក្រុងយ៉ាងហ្គោនក៏ដោយ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular