យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ២០ នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដោយចៃដន្យចំនួន ៤បានឆាបឆេះកាត់ជំរំយោធាមួយក្នុងប្រទេសហ្គីណេអេក្វាទ័រ និងបានបំផ្លាញតំបន់លំនៅដ្ឋានក្បែរខាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី៧មីនា។

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ២០ នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដោយចៃដន្យចំនួន ៤បានឆាបឆេះកាត់ជំរំយោធាមួយក្នុងប្រទេសហ្គីណេអេក្វាទ័រ
និងបានបំផ្លាញតំបន់លំនៅដ្ឋានក្បែរខាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី៧មីនា។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular