សហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ស្តីពីការរៀបចំថ្មីសម្រាប់ចែករំលែកចំណាយលើវត្តមានកងទ័ពអាម៉េរិកដែលមានគោលបំណង ធ្វើជាកម្លាំងរុញច្រានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃការឈ្លានពានពីកូរ៉េខាងជើង។

សហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ស្តីពីការរៀបចំថ្មីសម្រាប់ចែករំលែកចំណាយលើវត្តមានកងទ័ពអាម៉េរិកដែលមានគោលបំណងធ្វើជាកម្លាំងរុញច្រានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃការឈ្លានពានពីកូរ៉េខាងជើង។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular