អ្នកការទូតកំពូលរបស់ចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងបស្ចិមប្រទេសផ្សេងទៀតពីការរំខានដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូម្បីខណៈ ដែលលោកកំពុងជំរុញឱ្យបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ “ពន្លឿនទៅមុខ” ជាមួយនឹងការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងជម្លោះដែនទឹកនិងដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានការប្រកួតប្រជែង គ្នានេះក៏ដោយ។

អ្នកការទូតកំពូលរបស់ចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងបស្ចិមប្រទេសផ្សេងទៀតពីការរំខានដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូម្បីខណៈ
ដែលលោកកំពុងជំរុញឱ្យបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ “ពន្លឿនទៅមុខ” ជាមួយនឹងការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងជម្លោះដែនទឹកនិងដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានការប្រកួតប្រជែង
គ្នានេះក៏ដោយ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular