សាក្សី​បាន​និយាយថា អ្នក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​២​នាក់​បាន​ត្រូវ​គ្រាប់កាំភ្លើង​ចំក្បាល​និង​ស្លាប់​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៨​មីនា នៅពេល​ហាង​ទំនិញ រោងចក្រ ព្រមទាំង​ធនាគារ​បាន​បិទ​​ទ្វារ​នៅក្នុង​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន ជា​ផ្នែក​នៃ​ការបះបោរ​ប្រឆាំង​ពួក​មេដឹកនាំ​យោធា​នៃ​ប្រទេស​នេះ​។​

សាក្សី​បាន​និយាយថា អ្នក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​២​នាក់​បាន​ត្រូវ​គ្រាប់កាំភ្លើង​ចំក្បាល​និង​ស្លាប់​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៨​មីនា នៅពេល​ហាង​ទំនិញ រោងចក្រ ព្រមទាំង​ធនាគារ​បាន​បិទ​​ទ្វារ​នៅក្នុង​ទីក្រុង​យ៉ាងហ្គោន ជា​ផ្នែក​នៃ​ការបះបោរ​ប្រឆាំង​ពួក​មេដឹកនាំ​យោធា​នៃ​ប្រទេស​នេះ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular