អាជ្ញាធរសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល នៅតំបន់ទីប្រជុំជនជ្រៃធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ៕