​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​អង្គភាព​ក្រោម​ចំណុះ នូវ​វិធានការ​បន្ទាន់ សម្រាប់​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ​

​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​អង្គភាព​ក្រោម​ចំណុះ នូវ​វិធានការ​បន្ទាន់ សម្រាប់​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular