​ក្រសួង​សាធារណការ ផ្អាក​ការប្រឡង បើកបរ​យានយន្ត មួយរយៈ ដើម្បី​ការពារ​ការរីក​រាលដាល​កូ​វីដ ១៩