ចិនអាចចូលលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរង្វង់៦ឆ្នាំទៅមុខ ខណៈពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនវិធានការរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលជំនួសអំណាចយោធាអាម៉េរិកនៅអាស៊ី ,នេះបើតាមមេបញ្ជាការ
កំពូលអាម៉េរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ។