ឥណ្ឌាមានផែនការទិញដ្រូនប្រដាប់អាវុធ៣០គ្រឿងមកពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក ដើម្បីបង្កើនការការពារសមុទ្រនិងដីគោក នៅពេលឥណ្ឌានៅតែមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងចិននិងប៉ាគីស្ថាន នេះបើតាមការអោយដឹងពីមន្រ្តីឥណ្ឌា។