ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស Roscosmos របស់​រុស្ស៊ី​បានប្រកាសថា រុស្ស៊ី​និង​ចិន​កំពុង​រួម​គ្នា​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ស្រាវជ្រាវ​នៅលើ​ឋាន​ព្រះ​ចន្ទ​ដើម្បី​ប្រជែង​នឹង​ផែនការ​បេសកកម្ម​ Lunar Gateway របស់​អង្គការ​ណា​សា​។​