ផ្អែកលើ​សំណើ​របស់​រដ្ឋបាលខេត្ត​ក្រចេះ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេច​បង្កើត​ភូមិ​ថ្មី​ចំនួន ៣៧ នៅ​ខេត្ត​នេះ ។