​ដោយៈ បាយ័ន / សៀមរាបៈ ការិយាល័យ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នៃ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​ពួក ខេត្តសៀមរាប បានប្រកាស​ផ្អាក​ការរៀន សាលារៀន​មួយចំនួន ក្នុងស្រុក​ពួក ជា​បណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល ២ សប្ដាហ៍ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១​។​