​ការងារ​ចាក់​ខ្សាច់ កែលម្អ​ឆ្នេរសមុទ្រ មិនត្រូវ​បាន​ផ្អាក ដោយសារ​កូ​វីដ នោះទេ​