សត្វព្រៃ​ជាង ៤០​ក្បាល​ត្រូវបាន​ដោះលែង នៅ​ព្រៃ​អភិរក្ស​ជុំវិញ​ប្រាសាទ​អង្គរ