ប្រធាន​មន្ទីរ​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ខេត្តបាត់ដំបង មានប្រតិកម្ម ចំពោះ​លោក អភិបាល ស្រុក​មោង​ប្ញ​ស្សី ដែល​បានស្នើ​ទៅ​អភិបាលខេត្ត​បាត់ដំបង សុំ​អន្តរា​គម៍ ជួសជុល​ប្រឡាយ​មេលេខ​៦ ខូច​ដោយសារ​ទឹកជំនន់ កាលពី​ចុងរដូវ​វស្សា​ឆ្នាំ ២០២០ ដែល​តាម​ការពិត​ប្រឡាយ​នេះ មន្ទីរ​បាន​ជួសជុល រួច​យូរ​មកហើយ និង​បាន​នាំ ទឹក​ចូលដល់ ក្នុង​ស្ទឹង​មោង​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ​ដែរ​។