ភ្នំពេញៈ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១១​ខែមីនា​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បាន​ជូនដំណឹង​ពី​ការបង់ប្រាក់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​តាម​ទូរស័ព្ទដៃ​ក្នុង​កម្មវិធី “GDT Taxpayer App”​។​ជំហាន​ថ្មី​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ឌីជីថល​ក៏​ស្របពេល​នឹង​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​រាល​ត្បា​ត​ដោយ​ជំងឺ កូ​វីដ​១៩​ផងដែរ​។​
​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង