អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារសម្រេចផ្អាកការរៀបពិធីមង្គលការ និងពិធីជួបជុំទាំងអស់ នៅទូទាំងខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១២មីនានេះតទៅ៕