ព្រះមហាក្សត្រ និង​សម្តេចម៉ែ ព្រះរាជទាន​ចំនួន ៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជាប​ន្ថែ​ម​ទៀត​