ប្រធានាធិបតី ចូ បៃដិន បានជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអូស្ត្រាលី ឥណ្ឌានិងជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសុក្រ និងបាននិយាយថា តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហមួយមានសារសំខាន់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នា។