យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស២នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ ដោយការបាញ់របស់ប៉ូលិសកាលពីរំលងអធ្រាតថ្ងៃសុក្រ នៅពេលពួកសកម្មជនបានអំពាវនាវអោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធា។