ប្រភពព័ត៌មាននិយាយថា ព្រះ​នាង​មេហ្គា​ន ម៉ា​កិល​ ភរិយារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហារី នៃប្រទេសអង់គ្លេស ​កំពុងពិចារណាឈរឈ្មោះសំរាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាម៉េរិកឆ្នាំ២០២៤នៅពេលប្រធានាធិប
តីចូ បៃដិន អាយុ៨២ឆ្នាំ និងអាចឈរឈ្មោះសំរាប់អាណត្តិទី២។