ភ្នំពេញៈ​អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៥​ខែមីនា​នេះ​បានសម្រេច​ផ្អាក​ទីតាំង​៥​កន្លែង​ក្នុង​ក្រុង​ច្បារមន ខេត្តកំពង់់់ស្ពឺ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​មិត្តភក្តិ​របស់​អ្នកជំងឺ​ឈ្មោះ កក្កដា សោ​ភ័​ណ្ឌ ដែលមាន​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​។​
​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹងៈ