​ដោយៈ ភ្នំ​ស្វាយ / កំពង់ធំៈ គណៈ​បញ្ជ​ការ​កងឯកភាព​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ធំ បានដាក់​បទបញ្ជា​យ៉ាង​ម៉ឹងម៉ាត់​មួយ ដល់​គណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព រដ្ឋបាល​ក្រុង​-​ស្រុក ត្រូវ​បន្ត​បង្កើន​ការយកចិត្តទុកដាក់ ដោយ​ណែនាំ​ដល់ សាធារណជន ប្រជាជន​ថា ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន ពិធីបុណ្យ​ដែល​មិនចាំបាច់ ឬ​បុណ្យ ដែល​អាច​ខាន​បាន ចំណែក​ពិធី​រៀបការ នៅ​ឱ្យ​ធ្វើបាន​សិន ដោយ​ត្រូវអនុវត្ត​ម៉ឺងម៉ាត់​បំផុត នូវ​វិធាន​ណែនាំ​របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ។​